Csorvásiak Baráti Társasága

S z í v ,   g o n d o l a t ,   t e t t   C s o r v á s é r t !  
csik

ÚJDONSÁGOK:

26 éve a neten
A Csorváaiak Baráti Társasága honlapja a Társaság 10. éves születésnapjára, 1998. őszére készült el. Ma már elavult technológiával készült, ráfért egy alapos ráncfelvarrás. Ezt látja most Ön, kedves honlaplátogató. Bizonyos honlaprészletek még nem, vagy nem tökéletesen működnek, ezeket azonban folyamatosan fejlesztjük. Észrevételeket, megjegyzéseket örömmel veszünk elérhetőségeinken.

Utolsó frissítés:
2024. február 14.

KAPCSOLAT:

Így érhet el bennünket:
Levélcím: Csorvás
Petőfi utca 12.
5920
Magyarország - Hungary
Email: csorvasiak (at) csorvasiak (pont) hu

 

Az idén 35 éves Csorvásiak Baráti Társasága bemutatkozik

Fontosabb adataink:

csbt3_pont_huCím, email, bankszámlaszám:
A Csorvásiak Baráti Társasága székhelye és hagyományos levelezési címe: Csorvás, Petőfi u. 12. H-5920 Magyarország/Hungary/Ungarn/Hongrie
A Csorvásiak Baráti Társasága elektronikus levélcíme : csorvasiak kukac csorvasiak pont hu
adószámunk: 18382055-1-04
bankszámlaszám: Takarékbank Zrt
53300050-11049803
További részletekért kattintson itt

Részletek a Társaság Alapszabályából:

JELSZAVUNK: Szív, gondolat, tett Csorvásért.
CÉLJAINK: Segítse a város (korábban nagyközség) természeti, környezeti, építészeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését. Ápolja a lakóhely hagyományait, erősítse a lakosság kötődést az otthont adó környezethez, valamint az elszármazott, máshol élő csorvásiak kapcsolatát a szülőhelyhez.
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.
A Társaság tevékenységének eredménye a kultúrális örökség megóvása és a környezetvédelem (épített és természeese környezet védelme) terén jelenik meg.
JELVÉNYE: kör alakú, melynek jobb oldali 3/4-ed része fehér, bal oldali 1/4-ed része fogyó hold alakban világoskék színű. A kör alakú jelvény közepén ellipszisbe zártan nemzeti színű szalagon áll a település védett sárga színű növényének, a héricsnek a képe, a "Csorvásiak Baráti Társasága" névvel övezve.
A Társaság tagozatokban fejti ki tevékenységét, a tagozatok a következők:
1., Hagyományőrző tagozat
2., Környezetvédő tagozat
3.,Csorvás Baráti Kör (elszármazott, máshol élő csorvásiak) tagozat
4., Népi hímző-varró tagozat
Egy - egy tag egyidejűleg több tagozatnak is tagja lehet.
A Társaság működése
Tagsági viszony keletkezése, megszűnése
A Társaság tagja lehet az a 14. éltévét betöltött magyar állampolgár, aki a Társaság céljait támogatja és az alapszabályt elfogadja. A Társaság tagjai sorába külföldi állampolgár is felvehető. A tagsági viszony lehet: rendes, pártoló és tiszteletbeli.
A tagsági viszony megszűnik a tag halála, kilépés, törlés, kizárás esetén.
A tagdíj
A tagdíj egy összegben esedékes minden évben március 31-ig.
Pártoló közösségek tagdíjat külön megállapodás szerint fizetnek.
Tiszteletbeli tagok tagdíj fizetést önkéntesen vállalhatnak.
A közgyűlés
A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés.

Archívum - friss hírekért kattintson a balodali menüben:

A Társaság honlapján tájékoztatást adunk szervezetünk rendezvényeiről, programjairól, Csorvás város fontosabb eseményeiről.

Látogassa a Baráti Társaság rendezvényeit, lépjen be tagjaink sorába, ismerkedjen meg városunkkal!
 

csbt3_.hu Társaságunk MUNKAPROGRAMJA - 2022. évre
Értesítjük Tagtársainkat, hogy az Elnökségünk 2021. november 26-i ülésén kidolgozta a 2022. évre szóló Munkaprogramunkat, mely a következő linken olvasható: A CSBT 2022-es évre szóló MUNKAPROGRAMJA
A munkaprogramunkat a Csorvási Hiradóban is publikáljuk.

Kiss-Antal István ösztöndíj Pályázati kiírás - 2019.
Kiss-Antal István Ösztöndíj


Pályázati cél: a Társaság a Csorváson élő, itt lakóhellyel rendelkező, alapfokú vagy középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, illetve felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fiatalokat kívánja tanulmányai folytatására ösztönözni akként, hogy közülük évente egy tanulót vagy hallgatót egyösszegű ösztöndíjjal jutalmaz. A támogatás további feltétele, hogy a jelölt szakmai érdeklődési, kutatási területe a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás legyen, esetleg tanulmányait a fenti képzések egyikén folytatja.
A díj évente egy alkalommal, egy fő részére, 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint készpénzjutalom formájában kerül kiosztásra
A díj odaítélésnek évében augusztus 20. napján kerül átadásra.
Az ösztöndíj neve: Kiss-Antal István Ösztöndíj.
A pályázat tartalmi követelményei:

 • 1. A pályázó adatai (név, lakcím, elérhetőség stb.)
 • 2. Eredmények a környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás területén, szakmai érdeklődés, kutatási terület részletes bemutatása
 • 3. A pályázó szakmai életútja
 • 4. A pályázó további szakmai célkitűzései (tanulmányok, kutatás stb.)
A pályázat formai követelményei: szövegszerkesztett, jól tagolt, közérthető, aláírt (!) magyar nyelvű leírás, digitális változat esetén PDF formátumban
A pályázat beadási határideje: 2019. május 31.
A beadás módja:
 • 1. csgsz@csgsz.hu e-mailre, „Pályázat Kiss-Antal István Ösztöndíjra” tárggyal, vagy
 • 2. postai levélben a „Csorvási Gazdák” Zrt., 5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1. szám, „Pályázat Kiss-Antal István Ösztöndíjra” megjelöléssel, vagy
 • 3. személyesen „Csorvási Gazdák” Zrt. titkárságán

Csorvás, 2019. április 10.
A Társaság nevében: Kelemen Mihály elnök

csbt3_.hu Társaságunk MUNKAPROGRAMJA - 2019. évre
Értesítjük Tagtársainkat, hogy az Elnökségünk 2018. november 23-i ülésén kidolgozta a 2019. évre szóló Munkaprogramunkat, mely a következő linken olvasható: A CSBT 2019-es évre szóló MUNKAPROGRAMJA
A munkaprogramunkat a Csorvási Hiradóban is publikáljuk.

csbt3_.hu MUNKAPROGRAM - 2018-as évre
A Csorvásiak Baráti Társaságának Elnöksége a 2017. november 24-én megtartott ülésén a Közgyűlésen elfogadott szempontoknak megfelelően a munkaprogramját 2018. évre az alábbiak szerint állítja össze:


CSBT Munkaprogram - 2018.

 • 1., A hagyományos koszorúzási és egyéb városi ünnepségeken, rendezvényeken részt veszünk, és azokra mozgósítunk.
  Felelős: Kelemen Mihály elnök
 • 2. 2018. január 15-én megrendezzük a Civil Kerekasztalt. Értékeljük eddig végzett tevékenységünket. A 2017. december 10-i hagyományőrző Adventi Orgonaverseny pénzügyi fedezetén túl a technikai háttért kiépítését is biztosítjuk.
  Felelős: Kelemen Mihály elnök
  Baráth Lajos elnökségi tag (polgármester)
 • 3. Az országos és a regionális programokhoz is csatlakozva helyi sajátosságokhoz illeszkedő rendezvényeken segítjük a fiatalok környezetvédelmi nevelését, sport- és kulturális életük fejlesztését, színesebbé tételét. Csorvás természeti értékeinek védelmén keresztül is segítjük a fenntartható fejlődés és az egészséges életmód fontosságának, összefüggésének és szükségszerűségének ifjúságunk számára történő elfogadását, ezen értékek szerinti szemléletük erősítését.
  Felelős: Kálmán János alelnök
  Samu Kálmán elnökségi tag
 • 4. Folytatjuk a „Téli Esték” sorozatot, ennek keretében ötvözzük szervező, mozgósító tevékenységünket más civil szervezetekkel és az Önkormányzat bizottságaival. Külön figyelmet szentelünk az egészségnevelési, a hagyományőrzési és az egészséges életet segítő előadások szervezésére.
  Felelős: Kálmán János alelnök
  Gergely János elnökségi tag
 • 5. A kiemelt városi rendezvények lebonyolításában aktívan részt veszünk, mozgósítunk. Felelős: Valamennyi elnökségi tag, a későbbiekben meghatározott területeken.
 • 6. Szélesítjük kapcsolatainkat a határon túli testvértelepülésekkel, azok önszerveződő egyesületeivel. Részt veszünk testvértelepüléseink rendezvényein. Segítséget nyújtunk a testvértelepülések képviselőinek vendéglátásában településünkön, barátaink kötetlenebb együttműködése érdekében.
  Felelős: Baráth Lajos polgármester és valamennyi elnökségi tag
 • 7. Keressük, kutatjuk a pályázatokon való részvétel lehetőségét. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet megteremtjük.
  Felelős: Baráth Lajos polgármester
  Tyichi András elnökségi tag
 • 8. Anyagi lehetőségeinknek megfelelően támogatjuk a könyvtárat, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók és sportolók jutalmazását.
  Felelős: Kelemen Mihály elnök
 • 9. Folytatjuk a tagszervezést, bevonjuk a munkába a fiatalokat, a nyugdíjasokat, a város minden rétegét. Új módszerekkel, az internet segítségével felkutatjuk az elszármazott csorvásiakat.
  Felelős: Szabó istván alelnök és valamennyi elnökségi tag
 • 10. Kirándulást és színházlátogatást szervezünk tagjaink részére az igények felmérése függvényében.
  Felelős: Kálmán János alelnök
  Dr. Körmendi János elnökségi tag
 • 11. Támogatjuk a „Virágosabb Csorvás” ötletének megvalósulását a településünk arculati elvárásainak figyelembe vételével.
  Felelős: Kálmán János alelnök
  Gergely János alelnök

A munkaprogram végrehajtása során az Elnökség az Alapszabályban foglaltakat szem előtt tartva jár el, tevékenységét a már korábban rögzített munkamegosztásban végzi.

A munkaprogramot közzé tesszük a Csorvási Híradóban és a honlapunkon, az interneten.
Kérjük a Csorvásiak Baráti Társasága tagjait, a szimpatizánsainkat és a lakosságot, hogy családtagjaikkal együtt minél nagyobb számban látogassák rendezvényeinket, ötleteikkel, javaslataikkal támogassák szervezetünket.
Csorvás, 2017. november 24.
Csorvásiak Baráti Társasága Elnöksége

csbt3_.hu Társaságunk MUNKAPROGRAMJA - 2017.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy az Elnökség 2016. november 18-i ülésén összeállította a Munkaprogramot, mely a következő linken olvasható: A CSBT 2017-es MUNKAPROGRAMJA
Az anyagot a Csorvási Hiradóban is közzétesszük.

csbt3_.hu MUNKAPROGRAM - 2015.
A Csorvásiak Baráti Társaságának Elnöksége
a 2014. november 28-án megtartott ülésén
a közgyűlésen elfogadott szempontoknak megfelelően munkaprogramját 2015. évre az alábbiak szerint foglalja össze:
CSBT Munkaprogram - 2015.

 • 1., A hagyományos koszorúzási és egyéb városi ünnepségeken, rendezvényeken részt veszünk, és azokra mozgósítunk.
  Felelős: Kelemen Mihály elnök
 • 2., 2015. január 16-án megrendezzük a Civil Kerekasztalt. Értékeljük eddig végzett tevékenységünket. Részt veszünk a 2014. november 30-án kezdődő adventi ünnepség sorozaton. A 2014. december 7-i hagyományőrző Adventi Orgonaverseny pénzügyi fedezetén túl a technikai háttért kiépítését is biztosítjuk.
  Felelős: Kelemen Mihály elnök
  Szilágyi Menyhért elnökségi tag (alpolgármester)
 • 3., A környezetvédelmi nevelés segítése érdekében támogatjuk a Természetjáró és Egészségvédő Csapat munkáját. Munkánkhoz igénybe vesszük a Természet- és Környezetvédő Tanárok segítségét. Segítjük a Csorvás természeti értékeit „örökbe fogadó„ általános iskolás csoportok működését. Részt veszünk a szervező és értékelő munkában.
  Felelős: Dr. Körmendi János elnökségi tag
  Samu Kálmán elnökségi tag
 • 4., Kerékpáros kirándulást szervezünk Csorvás környékére gyermekek részére (szüleikkel együtt), hogy minél jobban megismerjék lakóhelyük nevezetességeit. (épületek, növények stb.).
  Felelős: Kálmán János alelnök
  Samu Kálmán elnökségi tag
 • 5.,Folytatjuk a „Téli Esték„ sorozatot, ennek keretében ötvözzük szervező, mozgósító tevékenységünket más civil szervezetekkel és az Önkormányzat bizottságaival. Külön figyelmet szentelünk az egészségnevelési, a hagyományőrzési és az egészséges életet segítő előadások szervezésére.
  Felelős: Kelemen Mihály elnök
  Szilágyi Menyhért elnökségi tag (alpolgármester)
 • 6., A kiemelt városi rendezvények lebonyolításában aktívan részt veszünk, mozgósítunk.
  Felelős: Valamennyi elnökségi tag, a későbbiekben meghatározott területeken.
 • 7., Szélesítjük kapcsolatainkat a határon túli testvértelepülésekkel, azok önszerveződő egyesületeivel. Részt veszünk testvértelepüléseink rendezvényein. Segítséget nyújtunk a testvértelepülések képviselőinek vendéglátásában településünkön, barátaink kötetlenebb együttműködése érdekében.
  Felelős: Szilágyi Menyhért elnökségi tag (alpolgármester)
  Valamennyi elnökségi tag
 • 8., Keressük, kutatjuk a pályázatokon való részvétel lehetőségét. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet megteremtjük.
  Felelős: Dr. Körmendi János elnökségi tag
  Tyichi András elnökségi tag
 • 9., Anyagi lehetőségeinknek megfelelően támogatjuk a könyvtárat, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók és sportolók jutalmazását.
  Felelős: Kelemen Mihály elnök
 • 10., Folytatjuk a tagszervezést, bevonjuk a munkába a fiatalokat, a nyugdíjasokat, a város minden rétegét. Új módszerekkel, az internet segítségével felkutatjuk az elszármazott csorvásiakat.
  Felelős: Kelemen Mihály elnök
  Valamennyi elnökségi tag
 • 11., Kirándulást és színházlátogatást szervezünk tagjaink részére az igények felmérése függvényében.
  Felelős: Kálmán János alelnök
  Dr. Körmendi János elnökségi tag

A munkaprogram végrehajtása során az Elnökség az Alapszabályban foglaltakat szem előtt tartva jár el, tevékenységét a már korábban rögzített munkamegosztásban végzi.

A munkaprogramot közzé kell tenni a Csorvási Híradóban és az interneten.
Kérjük a társaság tagjait, a szimpatizánsokat és a lakosságot, hogy családtagjaikkal együtt minél nagyobb számban látogassák rendezvényeinket, ötleteikkel, javaslataikkal támogassák egyesületünket.
Csorvás, 2014. november 28.
Csorvásiak Baráti Társasága Elnöksége

Rövid archív információk

Idősebb Szabó István fényképe a Csorvásiak baráti Társaságának egyik alapító rendezvényén készült 1988. április 21-én. A fotón az Előkészítő Bizottság ülésezik a Csorvási Tanácsháza Házasságkötő termében.
Csorvásiak-megalakulás-1988 - foto:idősebb Szabó István
Feljegyzése szerint a tanácskozásra 63 főt hívott meg az Előkészítő Bizottság, ebből 41 fő jelent meg. Megvitatták a leendő Társaság Alapszabály tervezetét és elfogadták a leendő Társaság jelszavát:
SZÍV, GONDOLAT, TETT - CSORVÁSÉRT!

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!