S z í v ,   g o n d o l a t ,   t e t t   C s o r v á s é r t !  
csik

ÚJDONSÁGOK

Utolsó frissítés:
2021. szeptember 27.

23 éve az interneten :-)
A Csorvásiak Baráti Társasága első honlapja a Társaság 10. éves születésnapjára, 1998. őszére készült el. Csorvást is tekintve, az első (!) internetes megjelenítés volt a nagyközség történetében. Ma már elavult technológiával készült, ráfért egy alapos ráncfelvarrás. Ezt látja most Ön, kedves honlaplátogató. Bizonyos részletek még nem, vagy nem tökéletesen működnek, ezeket azonban folyamatosan fejlesztjük. Észrevételeket, megjegyzéseket örömmel veszünk elérhetőségeinken.

KAPCSOLAT:

Így érhet el bennünket:
Levélcím: Csorvásiak Baráti Társasága
Csorvás
Petőfi utca 12.
5920
Magyarország - Hungary
Email: csorvasiak (at) csorvasiak (pont) hu

 

ÜDVÖZÖLJÜK a CSBT HONLAPJÁN

A Csorvásiak Baráti Társasága 1988. június 13-án alakult meg. 2000. február 19. óta közhasznú társaság. CÉLJA: Segítse Csorvás város (korábban: Csorvás nagyközség) természeti, környezeti, építészeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését. Ápolja a lakóhely hagyományait, erősítse a lakosság kötődést az otthont adó környezethez, valamint az elszármazott, máshol élő csorvásiak kapcsolatát a szülőhelyhez.
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.
A Társaság honlapján tájékoztatást adunk szervezetünk rendezvényeiről, programjairól, Csorvás város fontosabb eseményeiről.

Látogassa a Csorvásiak Baráti Társasága rendezvényeit, lépjen be tagjaink sorába, ismerkedjen meg városunkkal!
 

Friss hírek, események

csbt3_.hu 2021-es ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS
Tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat, hogy
2021. október 16-án . szombaton 09.45 órára
az Elnökség meghirdeti és összehívja Társaságunk ünnepi közgyűlését, melyre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A közgyűlés helyszíne: Csorvás - Új Művelődési Ház
Cím: 5920 Csorvás, Petőfi utca 12.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - előadó: Kelemen Mihály, a Csorvásiak Baráti Társaságának elnöke
 • 2. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanerre a napra és helyszínre, azonos napirendi pontokkal 10.00 órára. E közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

Szíves tájékoztatásul közöljük a nap további programjait, melyre tisztelettel meghívjuk és örömmel töltene el bennünket, ha részt tudna venni rajta:

A közgyűlés után 11 órakoar ünnepélyes kiállítás: 100 éves a Csorvási Sportklub

12.00 órakora ünnepi köszöntők, a 100 éves évfordulóra megjelenő könyv bemutatója, emlékplakettek átadása

13.00 közös ebéd a Baráti Társaság Tagjainak és a megjelent sportbarátoknak

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !


Csorvás, 2021. szeptember 27.
Az Elnökség nevében:
Kelemen Mihály elnök

Kiss-Antal István Kiss-Antal István ösztöndíj pályázati kiírás


Pályázati cél: a közhasznú Csorvásiak Baráti Társasága a Csorváson élő, itt lakóhellyel rendelkező, alap- vagy középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, illetve felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fiatalokat kívánja tanulmányai folytatására ösztönözni olyként, hogy közülük évente egy tanulót vagy hallgatót egyösszegű ösztöndíjjal jutalmaz. A támogatás további feltétele, hogy a jelölt szakmai érdeklődési, kutatási területe a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás legyen, esetleg tanulmányait a fenti képzések egyikén folytatja. A díj évente egy alkalommal, egy fő részére, 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint készpénzjutalom formájában kerül átadásra, a folyó év augusztus 20. napján.
Az ösztöndíj neve: Kiss-Antal István Ösztöndíj.
A pályázat beadási határideje: 2021. május 31.
A pályázat tartalmi előírásai:

 • A pályázó adatai (név, lakcím, elérhetőség: telefon, email cím )
 • A környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás területén elért eredmények, szakmai érdeklődés, kutatási terület részletes bemutatása
 • A pályázó szakmai életútja
 • A pályázó további szakmai célkitűzései (tanulmányok, kutatás stb.)
 • A pályázó igenlő hozzájárulása, hogy a pályázatát a a helyi sajtó illetve a jelen honlap publikálhatja
A pályázat formai követelményei:
 • Számozott oldalakkal szövegszerkesztett
 • Jól tagolt
 • közérthető
A beadás módja:
 • email-ben csatolásként a csgsz@csgsz.hu címre - ahol a levél tárgya = Pályázat Kiss-Antal István Ösztöndíj pályázat
 • hagyományos levélben, címzett: Csorvási Gazdák Zrt., 5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1. szám; megjelölés: Pályázat Kiss-Antal István Ösztöndíjra
 • személyesen „Csorvási Gazdák” Zrt. titkárságán, zárt borítékban, a fenti címen.

A Baráti Társaság Elnöksége nevében
Kelemen Mihály
elnök
Csorvás, 2021. május 17.

1 % SZJA adó 1% személyi jövedelemadó felajánlás

A Föld lakossága által alig ismert és példátlan veszélyhelyzetbe került az egész civilizált világ. Sajnos még mindig nincs nincs vége a COVID SARS-19 koronavírus járványnak, de a védekezés új szakaszába léptünk, hogy elkezdődhettek és viszonylag dinamikusan zajlik országunkban a védőoltások beadása. A jelenlegi oltottsági helyzet még nem jelent teljes védelmet, ezért fokozott fegyelmet és óvatosságot kérünk a kedves Tagtársaktól, de általában mindenkitől, különös tekintettel a közelgő Husvéti ünnepkörre. Válság és nehézség idején van a legnagyobb szükség egymás támogatására és gondoskodjunk a hagyományörző és értékteremtő szervezetek támogatásáról. Hazánkban a személyi jövedelemadó (SZJA) 1+1 %-ával az idén is szabadon lehet rendelkezni a beadási határdőig. A rendelkező nyilatkozat (EGYSZA) letölthető az NAV honlapjáról és az adóbevallástól függetlenül is (!) beadható. Szükségünk van Tagtársaink és szimpatizánsaink támogatására. Kérjük támogassa a Csorvásiak Baráti Társaságát jövedelemadója 1 %-ával. Ehhez a CSBT adószámát kell a nyilatkozatra ráírni, mely: 18382055-1-04. A felajánlott összegeket a Baráti Társasaág közösségi és közhasznú tevékenységre fordítja és a közgyűléseinken pontosan elszámol vele.

Csorvási Sport Klub FELHÍVÁS - PÁLYÁZATI ANYAGGYŰJTÉS - Csorvási Sporklub

A Csorvásiak Baráti Társasága támogatja a helyi civil életet, kiemelten a hagyományápolást, a környezetvédelmet, a környezettudatosságot, valamint a településünkön élőkkel és az innen elszármazottakkal való aktív kapcsolattartást. Az idén 100. születésnapját ünneplő Csorvási Sport Klub színvonalas megünnepléséhez megfelelő forrás biztosítása érdekében pályázatot nyújtottunk be. A pályázat sikeres elbírálása esetén lehetőségünk van többek között kiállítás rendezésére, valamint a klub életét bemutató könyv kiadására is. Fentiek tartalmas megjelenítéséhez kérjük a tenni akarók segítségét úgy, hogy a Sport Klub működésével kapcsolatos emlékdokumentumaikat és visszaemlékezéseiket küldjék meg a 47.road@gmail.com email címre, vagy postai úton Bencsik Jánosnak címezve (5920 Csorvás, Esze Tamás utca 1.); telefonos kapcsolat +36 70/639-9355
Az összegyűjtött anyagot az októberi közgyűlésünkön mutatjuk be.
Segítségét őszinte tisztelettel köszönjük az elnökség nevében:

Kelemen Mihály
elnök


Dr. Fehér Dezső professzor GYÁSZJELENTÉS - Dr. Fehér Dezső, jeles tagtársunk, gránit diplomás állatorvos, címzetes egyetemi tanár, a lovastársadalom kimagasló személye, Csorvás díszpolgára

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2020. december 18-án Budapesten elhunyt jeles tagtársunk, professzor Dr. Fehér Dezső gránitdiplomás állatorvos, az állatorvosi tudományok kandidátusa, a magyar lovassport és tudományos élet meghatározó alakja, a Fehér-Pusztai alapaítvány egyik létrehozója, Csorvás város díszpolgára
A Professzor Úr 2020-ban, az Állatorvostudományi Egyetem 234. tanévnyitó ünnepségén személyesen vette át gránit díszoklevelét, melyhez tartozó diplomáját akkor 75 esztendővel ezelőtt, 1945-ben szerzett meg.
Emlékét kegyelettel őrizzük meg.COVID-19 2020 - KÖZGYŰLÉS
Tisztelt Tagtársunk !
A Csorvásiak Baráti Társasága Elnöksége
2020. szeptember 25-én pénteken 15.45 órára
összehívja Társaságunk 2020-as Közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne a Csorvási Gazdák Zrt. irodaháza.
Cím: 5920 Csorvás, Rákóczi utca 34/1. - Tanácskozó terem
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk és várjuk.

A közgyűlésre az Elnökség a következő napirendet terjeszti a Társaság elé:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Egyszerűsített éves beszámoló ismertetése, megvitatása - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 3. Közhasznúsági jelentés - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése - Előadó: Szívós János EB elnök
 • 5. Tisztségviselő választása - Előadó: Krámli Tamás Jelölő bizottségi elnök
 • 6. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen, azonos napirendi pontokkal 16.00 percre. Ez a közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.
Kérjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy az éves tagdíjfizetési kötelezettségüket teljesítsék (1000.-Ft /év).
Társaságunk nonprofit szervezet, üzleti tevékenységet nem folytat, a tagdíjakból, az SZJA 1%-ból és a támogatásokból tartja fenn magát illetve végzi közhasznú tevékenységét. Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !
Az éves tagdíj befizetésére lehetőségük van átutalással is. A bankszámlánk száma: Takarékbank 53300050-11049803.

Ebben az adóévben is lehetősége van a személyi jövedelemadójának (SZJA 1 %) 1%-ának felhasználásáról dönteni. Ezért figyelmébe ajánljuk adószámunkat: Csorvásiak Baráti Társasága: 18382055-1-04.

A közgyűlés zárása után tagtársainkat szerény vacsorával látjuk vendégül
A lebonyolítás során be fogjuk tartani a higiéniás szabályokat. Kérjük, hogy egyéni védőfelszerelést (szájmaszk, kesztyű) hozzon magával !
Csorvás, 2020. szeptember 10.
Az Elnükség nevében:
Kelemen Mihály
elnök

Csorvás - Múzeumok éjszakája - 2020 Csorvási Helytörténeti kiállítás

2020. június 27. 19 óra

Az idén június 27-én este különleges nyitvatartással köszöntötte a Helytörténeti kKiállítás a Múzeumok Éjszakáját, melynek jelmondata: amikor minden életre kel!

Szabó István helyszíni fényképei közül néhány:
Dohányos András volt a remek tárlatvezető:
Dohányos András - foto:Szabó István

A Trianoni emlékfal a békediktátum ereklyéit mutatja be, eredeti térképek 1930-ból
Trianoni emlékfal - foto:Szabó István

Dohányos András eredeti vasúti bárcajegyet mutat be egy Felvidékről az áttelepítésekkkor áthozott szék alján
eredeti vasúti bárcajegy - foto:Szabó István

A Nemzeti Összetartozás Napja

Trianon_1920_békediktátum

A Nemzeti Összetartozás Napja


A trianoni békediktátum a A Nagy Háborút (az I. világháborút) lezáró Párizs környéki békeszerződések részeként a háborúban vesztes Magyarország - mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama - és a háborúban győztes antant hatalmak (Brit Birodalom, Franciaország, Román Királyság, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Olaszország és egyéb, a köréjük csoportusoló társországok) között létrejött békeszerződés, amely a Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország felszabdalását, új határait. A szerződést a felek magyar idő szerint 1920. június 4-én 16:30-kor írták alá a versaillesi Nagy Trianon-kastélyban. A béketárgyalásokon igaza volt gróf Apponyi Albertnek: „Nem irgalmasságot kérő nemzet képviselőjeként lépek fel itt Önök előtt, hanem egy élni akaró nemzet képviselőjeként, amely jogainak teljes tudatában van és amelynek lehet megbánni valója, de nincsen oka szégyenkezni”.

Juhász Gyula: Trianon

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?

Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.

Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!CSBT ösztöndíj Pályázati kiírás

Kiss-Antal István ösztöndíj
Pályázati cél: a Csorvásiak Baráti Társasága a Csorváson élő, itt lakóhellyel rendelkező, alapfokú vagy középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, illetve felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fiatalokat kívánja tanulmányai folytatására ösztönözni akként, hogy közülük évente egy tanulót vagy hallgatót egyösszegű ösztöndíjjal jutalmaz. A támogatás további feltétele, hogy a jelölt szakmai érdeklődési, kutatási területe a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás legyen, esetleg tanulmányait a fenti képzések egyikén folytatja. A díj évente egy alkalommal, egy fő részére, 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint készpénzjutalom formájában, a díj odaítélésének éve augusztus 20. napján kerül átadásra. Az ösztöndíj neve: Kiss-Antal István Ösztöndíj.
A pályázat beadási határideje: 2020. május 31.
Pályázat tartalmi követelményei:

 • Pályázó adatai (név, lakcím, elérhetőség: telefon, email stb.)
 • A környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás területén elért eredmények, szakmai érdeklődés, kutatási terület részletes bemutatása
 • Pályázó szakmai életútja
 • Pályázó további szakmai célkitűzései (tanulmányok, kutatás stb.)
Pályázat alaki követelményei:
 • Szövegszerkesztett
 • Jól tagolt
 • közérthető
A beadás módja
 • email-ben a csgsz@csgsz.hu címre - a levél tárgya = Pályázat Kiss-Antal István Ösztöndíjra
 • hagyományos levélben, címzett: Csorvási Gazdák Zrt., 5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1. szám; megjelölés: Pályázat Kiss-Antal István Ösztöndíjra
 • személyesen „Csorvási Gazdák” Zrt. titkárságán, zárt borítékban, a fenti címen.

A Baráti Társaság Elnöksége nevében
Kelemen Mihály
elnök
Csorvás, 2020. május 7.

1 % SZJA adó 1 % jövedelemadó felajánlás

A mai korosztályok által isemeretlen és példátlan veszélyhelyzetbe került az egész civilizált világ. Bár nincs vége a koronavírus járványnak, de a védekezés új szakaszába léptünk, kicsit enyhítettek a kijárási korlátozás szabályain a vidéki régiókban. Fokozott óvatosságot kérünk a kedves Tagtársaktól, de általában mindenkitől. Válság idején van a legnagyobb szükség egymás támogatására és gondoskodjunk az értékteremtő szervezetek támogatásáról. A személyi jövedelemadó (SZJA) 1+1 %-ával az idén is május 20-ig lehet rendelkezni. Ez a rendelkező nyilatkozat (EGYSZA) letölthető az adóhivatal, a NAV honlapjáról és az adóbevallástól függetlenül is (!) beadható. Szükségünk van Tagtársaink és szimpatizánsaink támogatására. Kérjük támogassa a Csorvásiak Baráti Társaságát jövedelemadója 1 %-ával. Ehhez a CSBT adószámát kell a nyilatkozatra ráírni, mely: 18382055-1-04. A felajánlott összegeket a Baráti Társasaág közösségi és közhasznú tevékenységre fordítja.

#maradjotthhon_csorvási gólya

#maradjotthon + csorvási fehér gólya


Megérkezett Afrikából és költ a város egyik kedvenc madár lakója a téli telelőhelyéről és elfoglalta fészkét a csorvási fehér gólya.
Kicsinosította és felújította fészkét.
A fotót Szabó István készítette április 25-én.

#maradjothhon_korona_vírus #maradjotthon + SZJA 1 %

Rendkívüli napokat élünk át, az egész tavaszi programsorozatunk átrendeződött: újratervezés a #maradjotthon kormányzati és virológiai ajánlások jegyében.
Vállalnunk kell a szobafogságot és fegyelmezetten kell cselekedjünk, mert az alkalmazkodás a túlélés záloga.
Ugyanakkor nem szabad gondolatilag bezárkóznunk, új világlátásra van szükségünk a jelenlegi megváltozott körülmények között.
Rá vagyunk szorulva a digitális világ adta új lehetőségekre és kapcsolattartásra, lehetetlenné váltak a személyes baráti találkozások, összejövetelek. Gondoltainkban mégis felértékelődnek a társasági és társadalmi események és rendezvények, találkozások, mosolyok, diskurzusok, miközben fizikai távolságtartásra vagyunk kötelezve.
Tanulunk az internet lehetőségein keresztül, tanulunk egymástól és új módszerek sajátítunk el ebben a kényszerű új viselkedési módban. Muszáj módosítani a szemléletünket, továbbra is legyen fontos az érzelmi kötődés és az összefogás. Némileg feladva a szbadságunkat, cselekedjünk fegyelmezetten és felelősen.
A Csorvásiak Baráti Társasága Elnöksége azon dolgozik, hogy a a COVID-19 által átrendezett és átszervezett életben, amint normalizálódik a helyzet, minden megszervezett programját pótolni tudja.
Kérjük, hogy az idén is támogassa személyi jövedelemadójának 1 %-os felajánlásával céljaink megvalósítását.

Ehhez nem kell mást tennie, mint az adóbevallásának kitöltésekor a rendelkező nyilatkozatot kitöltenie.
A Csorvásiak Baráti Társasága adószáma: 18382055-1-04, ezt kell beírnia a rendelkező nyilatkozatba
2020. április 15.

#maradjotthon_kézmosás #maradjotthon - a helyes és alapos kézmosás technikája járványveszélyes időben

Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza az útbaigazító rajzokat és naponta többször is alkalmazza a tudást !<˙br />

#mmaradj otthon_Botticelli Korona vírus - maradj otthon !

A koronavírus járvány néhány hét alatt alapjaiban rendítette meg a világ legfejlettebb egészségügyi rendszereivel bíró európai országokat. A járvány terjedésében közrejátszik az emberi találkozások száma. Az eddigi meghozott járványügyi intézkedések ezek számát igyekeztek csökkenteni.
Ugyanakkor óvatosságot, megfontoltságot, fegyelmezettséget kérünk mindenkitől!
Kérjük, hogy a kapott, olvasott, látott információkat józan kritikával kezelje és hiteles adatokat csak biztos forrásból, valódi szakértőktől fogadjon el. Kerülje az önjelölt hírességek "szakértői" közléseit, tartsa tiszteletben a valóban tudományos állításokat. Ne osszon meg hiteltelen tartalmakat és olyat sem, aminek csak a szenzációhajhász címsorát olvasta el. Nem dicsőség "hülyeséget" gyorsan tovább adni, esetlegesen már régóta a neten keringő rémhírek terjesztésébe beszállni.
A valódi szakértői híroldalak nem a kattintásvadászatra koncentrálnak, így talán nem olyan gyakran frissülnek, mint az álhírek oldalai, de csak bizonyítottan igaz tartalmak találhatók rajtuk.
Kérjük, hogy a vírus terjedésének lassítása érdekében kerülje szokásos emberi találkozásokat, mert ezzel a járvány továbbterjedését lassítja, a fertőzésveszélyt csökkenti.
A fokozott veszélyhelyzet miatt a tavaszra tervezett rendezvényeinket sajnálattal le kellett mondjuk.
Kedves Tagtársak, kedves szimpatizásaink !
Óvja saját, családtagjai és ismerősei egészségét, vigyázzon magára, erősítse immunrendszerét, hogy rövid idő múlva ismét együtt köszönthessük egymást rendezvényeinken.
Egyúttal kérjük, hogy támogassa személyi jövedeladójának 1%-ával a Csorvásiak Baráti Társaságát !
A beérkező összeget közösségi céljaink megvalósításra fordítjuk.
A Csorvásiak Baráti Társasága adószáma: 18382055-1-04, ezt kell beírnia az SZJA rendelkező nyilatkozatba

Megjegyzés: a képen Sandro Botticelli: Vénusz születése festményének "maradj otthon !" változata szerepel :-) , manipulátor: José Mauel Ballester
2020. március 23.

1 % SZJA adófelajánlás 1% SZJA adófelajánlás

A Csorvásiak Baráti Társasága minden évben a közösségi céljai megvalsítására költötte az egyik legfontosabb bevételi forrásaként neki utalt 1 %-os SZJA összegeket.
Kérjük, hogy az idén is támogassa személyi jövedelemadójának 1 %-os felajánlásával céljaink megvalósítását. Ehhez nem kell mást tennie, mint az adóbevallásának kitöltésekor a rendelkező nyilatkozatot kitöltenie.
A Csorvásiak Baráti Társasága adószáma: 18382055-1-04, ezt kell beírnia a rendelkező nyilatkozatba

Civil kerekasztal tanácskozás Csorvási civil kerekasztal tanácskozás - civil fórum

A Csorvásiak Baráti Társasága - a hagyományai szerint - az idén is megszervezi a csorvási civelek egyeztető fórumát, a Civil Kerekasztal Tanácskozást.
A fórumn 2020. január 15-én 16.00 órakor kezdődik.
A helyszíne: Hérics Szálló és Konferencia Központ. 5920 Csorvás, Batthyány utca 2/a.


A következő csorvási civil szervezetek kaptak tőlünk meghívót és a képviselőiket várjuk a fórumra:

 • Csorvási Biokultúra Egyesület
 • Csorvási Fúvószenekarért és Majorette Csoportért Alapítvány
 • Csorvási Gazdák Horgász Egyesület
 • Csorvási Horgász Egyesület
 • Csorvási Idősekért Alapítvány
 • Csorvás Népművészetéért Egyesület
 • Csorvási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Klub
 • Csorvási Óvodásokért Alapítvány
 • Csorvási Polgárőrség Közhasznú Szervezet
 • Csorvási Roma Kulturális, Hagyományőrző Egyesület
 • Csorvás Sportjáért Alapítvány
 • Csorvási Sportklub
 • Csorvási Vadásztársaság
 • Csorvás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
 • Fehér-Pusztai Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány
 • Galamb és Kisállattenyésztők Csorvási Egyesülete
 • Gulyás Mihály Iskola és Művészeti Alapítvány
 • Identitás Kulturális Egyesület
 • Körös-vidéki Képzőművészeti Egyesület
 • Mozgáskorlátozottak Csorvási Egyesülete
 • Nefelejcs Népzenei Egyesület
 • Öcsi Ház Alapítvány
 • Vállalkozók a Közösségért Egyesület

Adventi csorvási hangverseny Csorvási Adventi hangversemy

A Csorvásiak Baráti Társasága és a Római Katolikus Egyházközség szeretettel meghívja Önt és kedves barátait a 2019. december 8-án (vasárnap) 15:00 órakor megrendezésre kerülő hagyományos Adventi Hangversenyre. A hangverseny helyszíne: Csorvás, Római Katolikus templom, 5920 Csorvás, István király u.
A belépés díjtalan. A hangverseny kezdete előtt teázási szertartás lesz.


csbt3_.hu 2019-es ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS
Tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat, hogy
2019. október 19. szombaton 10.45 órára
az Elnökség meghirdeti és összehívja Társaságunk ünnepi közgyűlését, melyre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A közgyűlés helyszíne: Csorvás - Új Művelődési Ház
Cím: 5920 Csorvás, Petőfi utca 12.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - előadó: Kelemen Mihály, a Csorvásiak Baráti Társaságának elnöke
 • 2. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanerre a napra és helyszínre, azonos napirendi pontokkal 11.00 órára. E közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

A közgyűlés után - hagyományaink szerint - közös ebéddel látjuk vendégül tagtársainkat és családtagjaikat.

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !
Szives tájékoztatásul közöljük, hogy 10 órakor a Művelődési ház galérijában kiállítást nyitunk meg. A kiállítás címe:
15 éve együtt
és
Ketten kézműves játékokkal Békésből.
Kiállítók: Csorvási Képzőművészeti Egyesület, valamint Andrékó Pálné és Gálné Csizmadia Anikó.

Csorvás, 2019. szeptember 27.
Az Elnökség nevében:
Kelemen Mihály elnök

csorvasiak.huCsorvási Búcsú - 2019.

A hagyományok szerint rendezett Teréz napi Csorvási Búcsú 2019. október 20-án, vasárnap lesz a csorvási Piactéren.

csorvasiak.huVárosi program: Gazdanap és kettesfogat hajtó verseny - 2019.

2019. szeptember 28-án rendezésték meg a csorvási Piactéren a hajtóversenyt és a Csorvási Gazdanapot, melyet veterán gépek kiállítása is szinesített

Szabó István helyszíni fényképei közül néhány:
Csorvási kettesfogat hajtás - 2019. - foto:Szabó István

Felújított, működőképes Hoffherr traktor, a Csorvási Gazdák tulajdona
veterán Hoffher tarktor - 2019. - foto:Szabó István

Szilvalekvár főzés hagyományos módszerrel
szilvalekvár főzés a gazdanapon - 2019. - foto:Szabó István

csorvasiak.huVárosi program: Gasztronómia és hagyományok - 2019.

2019. augusztus 19-én megrendezésre került a BOGRÁCSOS ÉTELEK VERSENYE a Művelődési Ház előtti szabadtéren.

Szabó István fotója a helyszínen készült, Társaságunk csapata is indult a csapatversenyen:
Csorvási bográcsos marhapörkölt - 2019. - foto:Szabó István

A produkciónk elnyerte a zsűri tetszését és oklevéllel jutalmazta.

CSBT_versenypörkölt - 2019. - foto:Szabó István

Trianoni békediktátum Városi program

Trianoni megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napján
2019. június 4. 16.30 óra - Csorvás, Trianon emlékmű

A trianoni békediktátumot 1920. június 4-én, magyar (budapesti) idő szerint 16.30-kor írták a alá a háborúban vesztes Magyarország és a győztes antant hatalmak képviselői. Ez a szerződés határozta meg Magyarország határait a Nagy Háborút követően. Erre az eseményre emlékezünk a városi szervezésű rendezvényen.

Kiss-Antal István ösztöndíj Kiss-Antal István Ösztöndíj
Pályázati felhívás

A Csorvásiak Baráti Társasága a felajánló család megbízásából szervezi és gondozza a
Kiss-Antal István ösztöndíj pályázatának lebonyolítását.

A 30. születésnapi ünnepi közgyűlésünkön is ismeretetett Kiss-Antal István életút itt olvasható, kattintson: Kiss-Antal István életrajz
A pályázat szöveges kiírását itt találja, kattintson: Kiss-Antal István Ösztöndíj pályázatcsbt3_.hu Rövid beszámoló Tavaszi Közgyűlés-en történtekről - 2019.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy a 2019. május 24-án tartott
Közgyűlésen a tagság elfogadta a 2018. évi elnöki beszámolót, a mérleg- és eredménykimutatást, jóváhagyta az eredménytartalék átcsoportosítását lekötött tartalékba, elfogadta a közhasznúsági jelentést és az Ellenőrző Bizottsági jelentését.
Az utolsó napirendi pontban Dohányos András a 2019-es városi programokról tájékoztatta a megjelenteket.<

csbt3_.hu 2019 - TAVASZI KÖZGYŰLÉS
Értesítjük Tagtársainkat, hogy
2019. május 24-én pénteken 15.00 órára
az Elnökség összehívja Társaságunk tavaszi közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne a csorvási Hérics Konferenciaközpont.
Címe: 5920 Csorvás, Batthyány utca 2.
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A közgyűlésre az Elnökség a következő napirendet javasolja:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Egyszerűsített éves beszámoló ismertetése, megvitatása - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 3. Közhasznúsági jelentés - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése - Előadó: Szívós János EB elnök
 • 5. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen, azonos napirendi pontokkal 15.15 percre. Ez a közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

Ebben az adóévben is lehetősége van a személyi jövedelemadójának (SZJA 1 %) 1%-ának felhasználásáról dönteni. Ezért figyelmébe ajánljuk adószámunkat: Csorvásiak Baráti Társasága: 18382055-1-04.

Kérjük, hogy támogassa Tárasaságunkat, az előző adóévben a támogatásként kapott 266 384.- forintot közösségi, közhasznú célokra fordítottuk ! Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !

Ccsorvási majális Majális - 2019.
Csorvás város Önkormányzata által szervezett központi rendezvény
2019. május 1-én
lesz a Piactéren. Társaságunk bográcsos főzéssel vesz részt a rendezvényen.1848. március 15. Emlékezés az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc évfordulóján
Csorvás város Önkormányzata által szervezett központi ünnepség
2019. március 15-én 10 órakor
lesz az emlékparkban. Beszédet mond Baráth Lajos polgármester. Kérjük tagtársainkat és szimpatizánsaikat, hogy vegyenek részt a megemlékezésen.

SZJA 1% felajánlás Információ a személyi jövedeleadó 1 %-os felajánlásáról
Ha Ön magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó, akkor 2019. május 20-ig adhatja be adóbevallását a NAV-nak és rendelkezhet adója 1+1%-áról. Ha szeretne részese lenni sikereinknek és céljaink elérésében szeretné támogatni társaságunkat személyi jövedeladójának 1 százalékával, nincs más dolga, mint az Ügyfélkapun keresztül kitölteni az szja 1+1 százalékos formanyomtatványt és beküldeni a NAV-nak.
Kérjük kedves Tagtársainkat és szimpatizánsainkat, hogy ebben az adóévben is támogassák felajánlásukkal a Csorvásiak Baráti Társaságát.

A Csorvásiak Baráti Társasága adószáma: 18382055-1-04

TÉLI ESTÉK előadás sorozatTÉLI ESTÉK programsorozat - 2019. február

A Csorvásiak Baráti Társaságának Elnöksége szeretettel invitálja Önt és érdeklődő ismerőseit a Társaságunk soron következő rendezvényére, melyet
a csorvási Hérics Szálló és Konferencia Központban tartunk
2019. február 22- én 16.00 órai kezdettel

Az előadás főcíme: CSALÁDTÖRTÉNETI KUTATÁS A GYAKORLATBAN
Felkért előadónk: Laurinyecz Pál
Az elődás során ismertetésre kerülő témakörök:

 • Hogyan kezdjünk hozzá ?
 • Mi a kutatás jogi háttere?
 • ONLINE adatforrások és levéltári kutatási lehetőségek
 • Családfa összeállító szoftverek, ingyenes és fizetős változatok
 • Megjelenítés, nyomtatás, anyakönyvi indexelés
 • az FS-TOOLS alkalmazás ismertetés
A rendezvényre tisztelettel várjuk és köszönjük, ha megtisztel jelenlétével !

KarácsonyKarácsonyi köszöntő

A Csorvásiak Baráti Társasága Elnöksége minden kedves Tagtársunknak és szimpatizánsunknak meghitt és boldog Karácsonyt és sikerekban gazdag újesztendőt kíván!Adventi hangversenyAdventi hangversemy

A Csorvásiak Baráti Társasága, a Római Katolikus Egyházközség, Csorvás Város Önkormányzata és a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. szeretettel meghívja Önt és kedves barátait a 2018. december 9-én (vasárnap) 15:00 órakor megrendezésre kerülő hagyományos Adventi Hangversenyre. A hangverseny helyszíne: Csorvás, Katolikus templom 5920 Csorvás, István király u.
A belépés díjtalan.


Csorvasi Hiradó különkiadásCsorvási Híradó - különkiadás

A Csorvásiak Baráti Társaságának 30. születésnapjára különszámban jelentettük meg a Csorvási Híradót, melyet minden résztvevő megkapott a jubileumi közgyűlésen. A vezércikket (CSBT 30 - Szív, gondolat tett Csorvásért, mely Társaságunk jelmondata) Kelemen Mihály elnök úr jegyezte. A képes beszámoló az elmúlt 30 év közgyűléseiből és egyéb rendezvényeinkről, a kirándulásainkról, kiadványainkból ad ízelítőt. A fotók nagy része Szente Károly munkája.
A Csorvási Híradó különszáma letölthető itt PDF formátumban.

30 éves a Csorváasiak Baráti Társasága 2018-as JUBILEUMI KÖZGYŰLÉS
MEGHÍVÓTájékoztatjuk kedves Tagtársainkat, hogy
2018. október 20-án szombaton 10.45 órára
az Elnökség meghirdeti és összehívja Társaságunk 30. éves jubileumi közgyűlését, melyre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A közgyűlés helyszíne:
Csorvás - Új Művelődési Ház
Cím: 5920 Csorvás, Petőfi utca 12.
A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály, a Társaság elnöke
 • 2. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív aznap 11.00 órára ugyanerre a helyre - azonos napirendi pontokkal. Ez a közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

A közgyűlés után - hagyományaink szerint - közös ebédre hívjuk tagtársainkat és családtagjaikat.

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !
Szives tájékoztatásul közöljük, hogy 10 órától "A Mester és tanítványai" címmel kiállítást nyitunk meg az Új Művelődési Ház I. emeleti galériájában, melyre szeretettel meghívjuk.
Kiállítók: Groska Mihály művésztanár és tanítványai: Béres Judit, Csarejs János, Fábián Emese, Gyemó Marianna, Hudák Mariann, Keliger Béláné, Keresztúri Zsuzsa, Kiss Klaudia, Zatykóné Kecskeméti Erika, Fortuna Mária, Kovács Tamás, Lovas Gyöngyi, Mándity Etelka, Medveczki Orsolya, Melich Pál, Plesovszki Klára, Szmuta Nikolett, Szutor Gabriella,, Zengő Emese valamint Macskássy Izolda festőművész

Az Elnökség nevében:
Kelemen Mihály elnök

csorvasiak.huVisszatekintés: 2005. október 15. - Groska Mihály és tanítványai

A kiállításról beszámoló honlaprészlet direkt linkje:
Groska Mihály és tanítványai - 2005. október 15. (CSBT közgyűlési nap) - képzőművészeti kiállítás


csorvasiak.huÜnnepi közgyűlés - 2018 - értesítés

Tájékoztatjuk a Tagtársakat, hogy a 30 éves ünnepi Közgyűlésünk 2018. október 20-án, szombaton lesz. A programot illetve a hivatalos meghívót hamarosan közöljük.
avilai Szent TerézCsorvási Búcsú - 2018.

A hagyományos Teréz napi Búcsú 2018. október 21-én vasárnap lesz a csorvási Piactéren.

csorvasiak.huVárosi program: Csorvási Gazdanap és Kettesfogat hajtó verseny - 2018.

A hagyományos Csorvási Gazdanapot 2018. szeptember 22-én rendezték meg a csorvási Piactéren.

Szabó István fényképe a veterán traktorok kiállításán készült, ahol a Csorvási Gazdák által rekonstruált Hofherr (a népnyelv szerint: hoffer) GS-35-ös traktort is kiállítottak. A traktor működését Szél Kálmán Mátyás mutatta be a látogatóknak.
Csorvási gazdanap Hofherr GS-35 veterán traktor - 2018. - foto:Szabó István

A kettesfogat hajtó verrsenyhez az akadályhajtás előtt felsorakoztak a versenyzők. A kép ennek egy részletét mutatja.
2018 Csorvási Gazdanap - Kettes fogatok-akadáyhajtás - foto:Szabó István

csorvasiak.huBográcsos ételek versenye - 2018.

Részt vettünk a Szabadság téren 2018. augusztus 19-én megrendezett "bográcsos ételek versenyén". Csapatunk derekasan helyt állt. A népes mezőnyben Babinyecz János féle marha pörkölttel neveztünk a versenybe, ahol szép helyezést értünk el, melyet a Bíráló Bizottság séfjei oklevéllel ismertek el.

Szabó István fényképei a helyszínen készültek
Csorvás - bográcsos ételek versenye - 2018. - foto:Szabó István
Gergely János főzi a krumplit, Babinyecz János a marha pörköltet
Babinyecz János - Gergely János - 2018. - fénykép:Szabó István

Gergely János alelnökünk a zsűritag Dr. Bakos Páltól veszi át az oklevelünket
Gergely János - Dr. bakos Pál- 2018. - fénykép:Szabó István

csorvasiak.huGDPR - EU adatvédelmi rendelet

Tájékoztatjuk a Tagtársakat és az érdeklődőket, hogy Társaságunk közzétette a GDPR szerint kidolgozott adatvédelmi nyilatkozatát.
adó 1% felajánlás Tájékoztató az 1 %-os adófelajánlásokról
Tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat és szimpatizánsainkat, hogy az idei adóévben is lehetősége van személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlani a Csorvásiak Baráti Társaságának.
A Csorvásiak Baráti Társasága adószáma: 18382055-1-04


csbt3_.hu TAVASZI KÖZGYŰLÉS - 2018.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy
2018. május 19-án szombaton 14.00 órára
az Elnökség összehívja Társaságunk tavaszi közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne a Csorvási Gazdák Zrt. irodaháza
Cím: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1.
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A közgyűlés tervezett napirendi pontja:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Egyszerűsített éves beszámoló ismertetése, megvitatása - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 3. Közhasznúsági jelentés - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése - Előadó: Szívós János EB elnök
 • 5. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen - azonos napirendi pontokkal 14.15 percre. Ez a közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

Ebben az adóévben is lehetősége van a személyi jövedelemafójának (SZJA 1 %) 1%-nak felhasználásáról dönteni. Ezért figyelmébe ajánljuk adószámunkat: Csorvásiak Baráti Társasága: 18382055-1-04.

A beérkező összegeket - összesen 396 141.- forintot - közösségi célokra használtuk ! Számítunk együttműködő közreműködésére !

csbt3_.hu RETRO MAJÁLIS - 2018. május 1.
Jó időben reménykedve vidám programokon vehetnek részt az érdeklődők, amelyeken a győztesek értékes díjakat nyerhetnek.
például családi belépő Gyopárosfürdőre, vacsora utalvány, fagylalt utalvány, Csaba center vásárlási utalvány, sör- és virslijegyek


Néhány programlehetőség

 • 10.00 órakor Megnyitó és májusfa állítás
 • 10.15 órakor Aszfaltrajzverseny
 • 11.00 órakor Családi RetrOlimpia (családcipelás talicskával, szalmabála görgetés, hernyótalpas futam, stb.)
 • 12.00 órától Ebéd: gulyásleves (400.- Ft/adag)
 • 13.00 órakor Berta János: Pajzán népmesék (a színpadon)
 • 14.00 órakor Rocker Zsolti humorista műsora
Egész nap: galamb- és díszbaromfi kiállítás, céllövölde, kugli, kispályás foci, szalma labirintus, sakk szimultán, tárlat: régi idők majálisai

Ebben az adóévben is lehetősége van személyi jövedelemadója (SZJA) 1%-nak felhasználásáról dönteni. Kérjük támogassa közhasznú társasaágunkat! Adatok: Csorvásiak Baráti Társasága, adószám: 18382055-1-04.

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !

csbt3_.hu KELET-EURÓPAI GITÁROK GYŰJTEMÉNYE - Kiállítás
Csorvás város Önkormányzata és s Csorvási Szolgáltató
Nonprofit Kft. 2018. április 30-án 18.00 órára
szeretettel meghívja az érdeklőket aa gitárkiállítás megnyitójára
A rendezvény helyszíne a csorvási
A megnyitón fellép a HELP (1970 - 1973) együttes

Este fáklyás felvonulás és P. Mobil koncert

 • 19.45-kor gyülekező az Egészségháznál
 • 20.15-kor a fáklyás menet indulása
 • A menetet vezeto Csorvás város fúvószenekara és mazsorett csoportja
 • Kísérők: a csorvási motorosok
 • 21.00-kor P.Mobil koncert a Művelődési Ház melletti színpadon
 • A rendezvény ingyenes

Ebben az adóévben is lehetősége van adója 1%-nak felhasználásáról dönteni, ezért figyelmébe ajánljuk adószámunkat: Csorvásiak Baráti Társasága: 18382055-1-04.

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !

csbt3_.hu 2017-es ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS
Tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat, hogy
2017. október 14-én szombaton 10.45 órára
az Elnökség meghirdeti és összehívja Társaságunk ünnepi közgyűlését, melyre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A közgyűlés helyszíne: Csorvás - Új Művelődési Ház
Cím: 5920 Csorvás, Petőfi utca 12.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - előadó: Kelemen Mihály, a Csorvásiak Baráti Társaságának elnöke
 • 2. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen, azonos napirendi pontokkal 11.00 órára. E közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

A közgyűlés után - hagyományaink szerint - közös ebéddel látjuk vendégül tagtársainkat és családtagjaikat.

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !
Szives tájékoztatásul közöljük, hogy 10 órától a "Szülőföldről új hazába" (Z rodnej zeme do novej vlasti) vezérgondolatú kiállítás lesz az Új Művelődési Ház Galériájában, melyre szeretettel meghívjuk.
Kiállító: Csorvási Szlovák Önkormányzat

lakosságcsere Csorváson; fotó: Szabó István
Koordinálja, bemutatja: Dohányos András

Csorvás, 2017. szeptember 22.
Az Elnökség nevében:
Kelemen Mihály elnök

csorvasiak.huCsorvási Búcsú - 2017.

A hagyományok szerint rendezett Teréz napi Csorvási Búcsú 2017. október 15-én, vasárnap lesz a csorvási Piactéren.

csorvasiak.huVárosi programok-a kitelepítések évfordulóján: 1947 - 2017.

Részt vettünk a Szabadság téren felavatott emléktábla leleplezésén 2017. szeptember 30-án. A rendezvény a támogatói a Csorvási Önkormányzat és a Csorvási Szlovák Önkormányzat volt. Az emléktábla előtt beszédet mondott Csorvás és Nagymegyer (Velky Meder) polgármestere: Barát Lajos és Dr. Lojkovic Sámuel. Ezután magyar és szlovák evangélikus lelkészek megáldották az emléktáblát. A megemlékezést követően istentisztelet volt a csorvási Evangélikus templomban.

Szabó István fényképei az emléktábla avatásról készültek, az első képen Mikóczy Dénes Nagymegyer alpolgármestere is látható.
Csorvás - emlékezés a kitelepítésre - 1947-2017. - foto:Szabó István
Csorvás-Szabadság tér - Baráth Lajos (Csorvás) és Dr. Lojkovic Sámuel (Nagymegyer/Velky Meder) - 2017. - fénykép:Szabó István

csorvasiak.huVárosi program: Csorvási Gazdanap és Kettesfogat hajtó verseny - 2017.

A hagyományos Csorvási Gazdanapot 2017. szeptember 23-én rendezték a Piactéren.

Szabó István fényképe a Kettesfogat hajtó versenyen készült:
gazdanap és kettesfogat hajtás Csorváson - 2017. - fénykép:Szabó István

csbt3_.hu Emléktáblát és domborművet avattunk Dr. Fehér Dezső egykori iskolájában

2017. május 13-én leplezttük le egykori iskolájában, a csorvási Arany János utcai elemi iskola falán Tövisháti Béla szobrász-restaurátor domborművét Csorvás város díszpolgáráról, Dr. Fehér Dezsőről. A meleg hangú ünnepségen Szabó Istvánné tagtársunk köszöntötte a 95. születésnapjához közeledő Dezső bácsit Petőfi Sándor Szülőföldemen című versével. A polgármesteri (Baráth Lajos) köszöntőt követően Kelemen Mihály CSBT elnök beszélt a nagy ívű életút kezdeteiről.
Dezső bácsi meghatottan válaszolva idézte gyermekkori és iskolás emlékeit, név szerint felidézve régi ismerősöket, nevelőket, tanítókat. Külön színfoltja volt ennek, hogy a verselő Szabó Istvánné édesanyja Baráth Erzsébet családi segítőként dolgozott a Fehér család otthonában Dezső bácsi gyermekkorában és ő név szerint emlékezett ("Bözsi néniként") a remek szakácsnőre és gyermeknevelőre.
A ma Helytörténeti Gyűjteményként üzemelő épület falára felkerült Csáki-Maronyák József festménye is, melyet a köszöntött Dr. Fehér Dezsőről készített 1977-ben.

Dr. Fehér Dezső emléktáblája Csorváson az elemi iskola falán; fotó: Szabó István
Dr. Fehér Dezső, Kelemen Mihály, Baráth lajos, Tövisháti Béla Csorváson; fénykép:Szabó István


A képek az emléktábla avatása közben készültek. A személyek: Kelemen Mihály CSBT elnök, Baráth Lajos polgármester, Dr. Fehér Dezső Csorvás díszpolgára és Tövisháti Béla szobrászművész-restaurátor - fotó: Szabó István.


csbt3_.hu Rövid információ a TAVASZI KÖZGYŰLÉS-en elhangzottakról - 2017.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy a 2017. május 13-án tartott
Közgyűlésen a tagság elfogadta a 2016. évi beszámolót, a mérleg- és eredménykimutatást, a közhasznúsági jelentést és az Ellenőrző Bizottság jelentését.
A közgyűlésen a Baráti Társaság új tisztségviselőit is megválasztottuk. A Jelőlő Bizottság elnöke az egyik új tagunk, Krámli Tamás volt.
A Csorvásiak Baráti Társaságának új tisztségviselői:

 • Kelemen Mihály elnök
 • Gergely János alelnök
 • Kálmán János alelnök
 • Szabó István alelnök
 • Bócsikné Huszár Olga titkár
 • Barát Lajos elnökségi tag
 • Felföldi Lajosné elnökségi tag
 • Kiss Antal Istvánné elnökségi tag
 • Dr. Körmendi János elnökségi tag
 • Samu Kálmán elnökségi tag
 • Tychi András elnökségi tag
 • Szívós János Ellenőrző Bizottsági elnök

csbt3_.hu TAVASZI KÖZGYŰLÉS - 2017.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy
2017. május 13-án szombaton 14.45 órára
az Elnökség összehívja Társaságunk tavaszi közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne a csorvási Hérics Szálló és Konferenciaközpont
Cím: 5920 Csorvás, Batthyány u. 2/4.
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A közgyűlés tervezett napirendi pontja:

 • 1. Az Elnökségi beszámoló ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Egyszerűsített éves beszámoló ismertetése, megvitatása - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 3. Közhasznúsági jelentés - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése - Előadó: Szívós János Ellenőrző Bizottsági elnök
 • 4. Tisztségviselő választás: - Előadó: Krámli János, a Jelölő Bizottság elnöke
 • 5. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen - azonos napirendi pontokkal 15 órára. E közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

Ebben az adóévben is lehetősége van adója 1%-nak felhasználásáról dönteni, ezért figyelmébe ajánljuk adószámunkat: Csorvásiak Baráti Társasága: 18382055-1-04.

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !

csbt3_.hu EMLÉKTÁBLA AVATÁS - Dr. Fehér Dezső Csorvás díszpolgára

2017. május 13-án (szombaton) 14 órakor
EMLÉKTÁBLÁT avatunk Dr. Fehér Dezső Csorvás díszpolgáráról, az előző évi ünnepi közgyűlésen megfogalmazott kérését teljesítve, a csorvási Arany János úti Helytörténeti gyűjteménynél. Ez az épület korábban elemi illetve általános iskola volt. Az emléktáblát Tövisháti Béla szobrászművész készítette. Kérjük Tagtársainkat és az érdeklődőket, hogy tiszteljék meg jelenlétükkel ezt az alkalmat is.


adó 1% felajánlás Tájékoztató az 1 %-os adófelajánlásokról
Értesítjük Tagtársainkat és szimpatizánsainkat, hogy az idei adóévben is lehetősége van személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlani a Csorvásiak Baráti Társaságának.
A Csorvásiak Baráti Társasága adószáma: 18382055-1-04
Értesítjük Tagtársainkat, hogy Társaságunk az 1 %-os SZJA adófelajánlásokból a 2015-ös adóévben 292377 Ft támogatásban részesült, melyet köszönünk a felajánlóknak. A Társasaág a teljes összeget közhasznú célokra fordította.
Az ajánlott weboldalak linkünkön szerepeltetünk egy olyan ajánlást, melyről nyomtatható és előre kitöltött űrlaphoz fér hozzás a Csorvásiak Baráti Társasága számára.
SZJA 1% adófelajánlás - nyomtatható változat letöltése a Csorvásiak Baráti Társasaága számára kitöltve

csbt3_.hu Társaságunk MUNKAPROGRAMJA - 2017.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy az Elnökség 2016. november 18-i ülésén összeállította a Munkaprogramot, mely a következő linken olvasható: A CSBT 2017-es MUNKAPROGRAMJA
Az anyagot a Csorvási Hiradóban is közzétesszük.

csbt3_.hu A webmester (Szabó István) néhány saját fényképe az ünnepi közgyűlésről, valamint az ezt követő ebédről

a CSBT 2016-os ünnepi közgyűlése; fotó: Szabó István
Dr. Fehér Dezső - csorvás díszpolgára -a magánfelajánlásából tanulmányi ösztöndíjat ad át.
Dr. Fehér Dezső tanulmányi ösztöndíjat ad át: fénykép:Szabó István
Kelemen Mihály, Tövisháti Béla, Dr. Fehér Dezső: foto:Szabó István


A képeken a 2016-os ünnepi közgyűlés látható. Dr. Fehér Dezső Csorvás díszpolgára a Fehér-Pusztai tanulmányi ösztöndíjat adja át. A harmadik képen Dr. Fehér Dezső, Tövisháti Béla és Kelemen Mihály látható - fotó: Szabó István.csbt3_.hu 2016-os ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS
Tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat, hogy
2016. október 15-én szombaton 10.45 órára
az Elnökség meghirdeti és összehívja Társaságunk ünnepi közgyűlését, melyre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A közgyűlés helyszíne: Csorvás - Új Művelődési Ház
Cím: 5920 Csorvás, Petőfi utca 12.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

 • 1. Az Elnökségi beszámoló ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály, a Társaság elnöke
 • 2. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen - azonos napirendi pontokkal 11.00 órára. E közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

A közgyűlés után - hagyományaink szerint - közös ebédre hívjuk tagtársainkat és családtagjaikat.

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !
Szives tájékoztatásul közöljük, hogy 10 órától a "Kirándulásaink képekben" címmel kiállítási megnyitó lesz az Új Művelődési Ház Galériájában, melyre szeretettel meghívjuk.
Kiállító: Csorvásiak Baráti Társasága
Koordinálja: Bencsik János
Az Elnökség nevében:
Kelemen Mihály elnök

csbt3_.hu A webmester (Szabó istván) néhány saját fényképe a rendezvényről

a CSBT versenycsapata; fotó: Szabó István
ebéd: fénykép:Szabó István
a zsűri kóstolja a pálinkamintákat: fénykép:Szabó István


A képeken a társaságunk versenycsapata látható az ezt követő ebéddel, valamint a pálinkaverseny zsűrije munka közben :-)csbt3_.hu HALLÉ FŐZŐ VERSENY ÉS PÁLINKA MINTA VERSENY
A rendezők "HALÁSZLÉ FŐZŐ" versenyként adták ki a meghívót :-)

Városi rendezvény a csorvási Piactéren 2016. október 8-án.

A tervezett program:

 • 08.00 Gyülekező és regisztráció
 • 09.00 A verseny kezdete
  A főzéshez 2 kg halat és tüzifát az önkormányzat biztosítan
  A pálinka versenyen 1.5 dl pálinka mintát kell leeadni
 • 12.00 Jó ebédhez szól a nóta és a tánc
 • 13.00 Eredményhirdetés
 • Itt kerül kihirdetésre a "Magyarország legszebb konyhakertje" program helyi versenyének erdedménye is
Jelentkezési információk
 • Jelentkezési határidő a versenyre:
 • 2016. október 5. 16.00 óra
 • Jelentkezni a Művelődési Házban kell Neller Tibornénál
 • személyesen vagy telefonon
A rendezők minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár!
A rendezvény szervezője: Csorvás Város Önkormányzata. A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja
A belépés díjtalan !

csbt3_.hu A webmester néhány saját fényképe a rendezvényről

fogathajtás; fotó: Szabó István
fogathajtó: fénykép:Szabó István
kocsihajtó: fénykép:Szabó István
Szabó Antal, Baráth lajos polgármesterek: fénykép:Szabó István


A képeken fogathajtók, kocsihajtó és Csorvás polgármestere Baráth lajos illetve Diószeg (Sladkovicovo) testvértelepülés polgármestere Szabó Antal láthatócsbt3_.hu GAZDANAP és FOGATHAJTÓ VERSENY
2016. szeptember 24.
Városi rendezvény a csorvási Piactéren

A tervezett program:

 • 09.00 Regisztráció
 • 09.30 Veterán gépek, motorok kiállítása, bemutatója
 • 09.30 Ünnepélyes megnyitó
 • 10.00 - 12.00 Akadályhajtás (póni és nagy lovak kettes fogat, Összevetés
 • 12.00 Ebéd ("retro" babgulyás, adagonként 350.- Ft -ért)
 • közben jó ebédhez szól a nóta
 • 13.00 Zene és tánc a színpadon
 • 13.00 - 15.00 Akadályhajtás (póni és nagy lovak kettes fogat
 • 14.00 A veterán mezőgazdasági gépek és motorkerékpárok felvonulása. Útvonal: Tavasz utca - Bajcsy Zs. utca - 47-es út - Rákóczi utca - Batthyány utca - Kossuth utca
 • 15.00 - 15.30 Összevetés
 • 16.00 Eredményhirdetés
Kísérő rendezvények, egyéb programok:
 • 12.00 Ebéd (babgulyás, adagonként 350.- Ft -ért) - büfé egész nap rendelkezésre áll
 • 16.30 Tombola sorsolás - fődíj: egy magyar sportló mén CSIKÓ
 • 17.00 Amigos latinos
 • 18.00 Sztárvendég: Márió
 • egész nap: étel, ital, légvár, arcfestés.....
Fővédnök: Vantara Gyula - országgyűlési képviselő
A rendezvény szervezői: Csorvás Város Önkormányzata, Csorvási Gazdák Nezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zrt., Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják
A belépés díjtalan !

Gyászhír Gyászhír
Sajnálattal és megrendüléssel értesítjük Tagtársainkat, hogy
SZILÁGYI MENYHÉRT
Társaságunk egyik alelnöke, Csorvás nagyközség, majd város korábbi tanácselnöke, később polgármestere - 2016. július 28-án elhunyt.
Temetése, végső búcsúztatása
2016. augusztus 19-én 15 órakor lesz a Csorvás városi Köztemetőben.
A család kérése, hogy a megjelentek egy szál virággal fejezzék ki tiszteletüket.

csbt3_.hu TAVASZI KÖZGYŰLÉS - 2016.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy
2016. május 21-én szombaton 14 órára
az Elnökség összehívja Társaságunk tavaszi közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne a Csorvási Gazdák Zrt. irodaháza
Cím: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1.
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A tervezett napirendi pontok:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Egyszerűsített éves beszámoló ismertetése, megvitatása - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 3. Közhasznúsági jelentés - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése - Előadó: Szívós János EB elnök
 • 5. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen - azonos napirendi pontokkal 14 óra 15 percre. E közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

Ebben az adóévben is lehetősége van adója 1%-nak felhasználásáról dönteni, ezért figyelmébe ajánljuk adószámunkat: Csorvásiak Baráti Társasága: 18382055-1-04. Köszönjük együttműködését, számítunk Önre.

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !

csbt3_.hu Világítástechnikai történeti kiállítás nyílik május 1-én

csbt4_.hu
csbt4_.hu
A rendezvény a Helytörténeti gyűjteményben látogatható

Különféle világítástechnikai eszközök:

 • 1. mécsesek
 • 2. bakter- és kalauzlámpák
 • 3. bányászlámpák
 • 4. petróleumlámpák

csbt3_.hu Tájékoztató az 1 %-os adófelajánlásokról
Értesítjük Tagtársainkat és szimpatizánsainkat, hogy az idei adóévben is lehetősége van személyi jövedelemadójának 1 % felajánlásáról dönteni.
A Csorvásiak Baráti Társasága adószáma: 18382055-1-04

karácsonyi koncert Ismét Adventi orgonakoncert és áhitat

A karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése.
(Pilinszky János)

A rendezvény 2015. december 6-án 15.00 órakor kerül megrendezésre a csorvási római katolikus templomban.
Szereplők, fellépő művészek:

 • Szegszárdy Imre orgonista, kántor
 • BARÁTOK együttes Kecskemétről
Részletek a D. Buxtehude, A. Vivaldi, D. Zipoli, E. Morricone, J.S. Bach, F. Schubert és H. Purcell műveiből, versekkel, prózával és énekes kísérettel

A rendezvény a Csorvásiak Baráti Társasága jóvoltából INGYENES. Támogatást a templom és a plébánia javára szívesen fogadunk.


csorvasiak.huCsorvási búcsú - 2015.
A hagyományos Teréz napi Csorvási Búcsú 2015. október 18-án, vasárnap lesz.

csbt3_.hu ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS - 2015.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy
2015. október 17-én szombaton 10.45 órára
az Elnökség összehívja Társaságunk ünnepi közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne: Csorvás - Új Művelődési Ház
Cím: 5920 Csorvás, Petőfi utca 12.
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A tervezett napirendi pontok:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen - azonos napirendi pontokkal 11.00 órára. E közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

A közgyűlés után - hagyományaink szerint - közös ebédre hívjuk tagtársainkat és családtagjaikat.

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !
Szives tájékoztatásul közöljük, hogy 10 órától a "Belső csend" címmel kiállításmegnyitó lesz az Új Művelődési Ház Galériájában, melyre szeretettel meghívjuk.
Kiállító: Tövisháti Béla restaurátor, szobrász
Az Elnökség nevében:
Kelemen Mihály, elnök

csbt3_.hu GAZDANAP - 2015. október 3.
CSORVÁSI KETTESFOGAT HAJTÓ VERSENY
Városi rendezvény a Piactéren

A tervezett program:

 • 09.30 Ünnepélyes megnyitó - Baráth Lajos polgármester
 • 10.00 Akadályhajtás, póni kettesfogat, nagy lovak kettesfogattal
 • 12.00 Ebéd ("retro" babgulyás, adagonként 300.- Ft -ért) - büfé egész nap rendelkezésre áll
 • 15.00 Összevetés
 • 16.00 Eredményhirdetés
Kísérő rendezvények, egyéb programok:
 • 09.00 Galamb és kisállattenyésztők kiállítása
 • 09.00 Veterán mezőgazdasági gépek és motorkerékpárok kiállítása
 • 12.00 Ebéd ("retro" babgulyás, adagonként 300.- Ft -ért) - nótázik: Faragó Rozika
 • 14.00 Néptánc a színpadon - fellép az orosházi Csengettyű és Harangos együttes
 • 15.00 Népdalok és játékok. Kukoricafosztás. Fellép a Csalogány dalkör és a Művészeti Iskola diákjai
 • 16.30 A fogathajtás eredményhirdetése után a veterán mezőgazdasági gépek és motorkerékpárok felvonulása. Útvonal: Tompa utca - Bajcsy Zs. utca - Rákóczi utca - Batthyány utca - Kossuth utca
 • 17.00 A Csökmei Fivérek szórakoztatják a közönséget
 • 18.00 Sztárvendég: Muri Enikő musicalszinésznő
A rendezvény szervezője a Polgármesterei Hivatal

csbt3_.hu Itthon vagy, szeretlek Magyarország !
Városi rendezvény a Piactéren 2015. szeptember 26-án.

A tervezett események:

 • 1. Halászlé főző verseny
 • 2. Pálinka verseny
 • 3. Szórakoztató zene
 • 4. Tábortűz
A rendezvény szervezője a Polgármesterei Hivatal, Társaságunk a halászléfőző versenyen indul.

csbt3_.hu TAVASZI KÖZGYŰLÉS - 2015.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy
2015. május 30-én szombaton 14 órára
az Elnökség összehívja Társaságunk tavaszi közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne a Csorvási Gazdák Zrt. irodaháza
Cím: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1.
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A tervezett napirendi pontok:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Közhasznúsági jelentés - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 3. Egyszerűsített éves beszámoló ismertetése, megvitatása - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése - Előadó: Szívós János EB elnök
 • 5. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen - azonos napirendi pontokkal 14 óra 15 percre. E közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy az előző Közgyűlésben határozottaknak megfelelően az éves tagdíjunk 2013. január 1-től 1000.- Ft., mely utalással is teljesíthető Társasásung számlaszámára: 53300050-11049809 .

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !

csbt3_.hu ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS - 2014.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy
2014. október 18-án szombaton 11 órára
az Elnökség összehívja Társaságunk ünnepi közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne a Csorvási Új Művelődési háza
Cím: 5920 Csorvás, Petőfi utca 12.
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A tervezett napirendi pontok:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen - azonos napirendi pontokkal 11 óra 15 percre. E közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

A közgyűlés után - hagyományaink szerint - közös ebédre hívjuk tagtársainkat és családtagjaikat.

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !
Szives tájékoztatásul közöljük, hogy 10 órától a "Messziről jött ember azt fest, amit akar" címmel kiállítási megnyitó lesz az Új Művelődési Ház Galériájában, melyre szeretettel meghívjuk.
Kiállító: Dina András művész

csbt3_.hu TAVASZI KÖZGYŰLÉS - 2014.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy
2014. május 31-én szombaton 14 órára
az Elnökség összehívja Társaságunk tavaszi közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne a Csorvási Gazdák Szövetkezet irodaháza
Helyszín, cím: Csorvási Gazdák Szövetkezet Irodaháza - (5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1.
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A tervezett napirendi pontok:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Közhasznúsági jelentés - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 3. Egyszerűsített mérleg ismertetése - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése - Előadó: Szívós János EB elnök
 • 5. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen - azonos napirendi pontokkal 14 óra 15 percre. E közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy az előző Közgyűlésben határozottaknak megfelelően az éves tagdíjunk 2013. január 1-től 1000.- Ft., mely utalással is teljesíthető Társasásung számlaszámára: 53300050-11049809 .

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !

csorvasiak.huCsorvási búcsú - 2013.
A hagyományos Teréz napi Csorvási búcsú 2012. október 20-án lesz.

csbt3_.hu ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS - 2013. ősz
Értesítjük Tagtársainkat, hogy
2013. október 19-én szombaton 11 órára
az Elnökség összehívja Társaságunk ünnepi közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne: Csorvás, Új Művelődési Ház
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk és várjuk.
A tervezett napirendi pontok:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen - azonos napirendi pontokkal 11 óra 15 percre. E közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.
A közgyűlésünk után a hagyományainknak emgfelelően ebéddel látjuk vendégül tagjainkat és családtagjaikat.

Kedves Tagtársainkat és hozzátartozóikat tisztelettel meghívjuk az Új Művelődési Ház galériájába 10 órára a SZEMELVÉNYEK A CSORVÁSI OKTATÁS TÖRTÉNETÉBEŐL című kiállítás megnyitójára. A rendezvény kiállítója: PRO URBE Egyesület

További segítségként jelezzük, hogy kedvezményes szálláslehetőséget tudunk biztosítani a Hérics Szálló és Konferenciaközpontban. Érdeklődni a részletekről a 06 20-823-3752 telefonszámon Kasuba Istvánnál lehet.
Egyúttal tájékoztatjuk, hogy az előző Közgyűlésben határozottaknak megfelelően az éves tagdíjunk 2013. január 1-től 1000.- Ft., mely utalással is teljesíthető Társasásung számlaszámára: 53300050-11049809 .

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !

csbt3_.hu TAVASZI KÖZGYŰLÉS - 2013.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy
2013. május 25-én 14 órára
az Elnökség összehívja Társaságunk ünnepi közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne a Csorvási Gazdák Szövetkezet irodaháza
Cím: (5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1.)
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk.
A tervezett napirendi pontok:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Közhasznúsági jelentés - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 3. Egyszerűsített mérleg ismertetése - Előadó: Tyichi András elnökségi tag
 • 4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése - Előadó: Szívós János EB elnök
 • 5. Tisztségviselők választása - Előadó: Petrik Istvánné, a Jelölő Bizottság elnöke
 • 6. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen - azonos napirendi pontokkal 14 óra 15 percre. E közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy az előző Közgyűlésben határozottaknak megfelelően az éves tagdíjunk 2013. január 1-től 1000.- Ft., mely utalással is teljesíthető Társasásung számlaszámára: 53300050-11049809 .

Köszönjük együttműködését, számítunk Önre !

csbt3_.hu ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS - 2012.
Értesítjük Tagtársainkat, hogy
2012. október 20-án 11 órára
az Elnökség összehívja Társaságunk ünnepi közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne a csorvási Új Művelődési Ház
Cím: (5920 Csorvás, Petőfi S. u. 12.)
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk.
A tervezett napirendi pontok:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen - azonos napirendi pontokkal 11 óra 15 percre. E közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében, függetlenül a megjelent tagok számától.
A közgyűlésünk után a hagyományainknak emgfelelően ebéddel látjuk vendégül tagjainkat és családtagjaikat.

Kedves Tagtársainkat és hozzátartozóikat tisztelettel meghívjuk az Új Művelődési Ház galériájába 10 órára a KÖTŐDÉSEK című kiállítás megnyitójára. A rendezvény kiállítója: Tövisháti Béla csorvási kötődésű restaurátor, szobrász.

További segítségként jelezzük, hogy kedvezményes szálláslehetőséget tudunk biztosítani a Hérics Szálló és Konferenciaközpontban. Érdeklődni a részletekről a 06 20-823-3752 telefonszámon Kasuba Istvánnál lehet.

csorvasiak.huCsorvási búcsú - 2012.
A hagyományos Teréz napi Csorvási búcsú 2012. október 21-én lesz.

csbt3_.hu A városunkban megrendezett DÉL-ALFÖLDI HELYI TERMÉK FESZTIVÁL - 2012. JÚNIUS 22-24. programja

Rendezvények 2012. június 22-én, pénteken
 • 17:00 - Nemzetközi szakember találkozó - téma: tapasztalatcsere a helyi termék témakörben
  helyszín: Hérics Szálló- és Konferencia Központ
 • 19:00-22:00 Szent Iván éj a Művelődési Ház előtt
  Toronyzene
  Játszóház (Művelődési Ház Aulájában)
  Jóslás kártyából
 • 19:30 Szent Iván éji varázslatok versben és énekben
 • 19:50 Hastánc - ifjú tehetségek bemutatása
 • 20:00 Csanda Zsanett magánénekes előadása
  zongorán kísér: Maros Kornélia
 • 20:15 Vidám jelenetek felolvasó színháza
 • 20:30 Sonkoly Éva és Kukla Zoltán előadóművészek furulya és hegedű dallamai
  Gyermek-citerazenekar előadása - Bernáth Katalin vezetésével
 • 21:00 TŰZ ÉS JÉG - Szerelmes dallamok – Szirmai Móni énekesnő műsora
 • 21:45 Szent Iván éji máglyagyújtás
  közreműködnek a Csorvási Gyermek Néptánccsoport tagjai – Bacsa László vezetésével
 • 22:00 IL SILENZIO – trombita dallamára búcsúztatjuk a mágikus varázslatok estéjét
  előadja: Debreczeni Viktória
Programok 2012. június 23-án, szombaton
 • 10:00 Megnyitó: a kiállítók bemutatása
 • 10:00 I. Csorvási Veterán géptalálkozó - kiállítás
 • 10:30 Divatbemutató helyi termékekből
 • 11:20 Kiállítási megnyitó: 40 éves a Fúvószenekar és 20 éves a Mazsorett csoport
  Művelődési Ház Galéria
 • 14:30-18:15 Zenekari térzenék
 • 15:00 Felvonulás a Veterán Géptalálkozó kiállított járműveivel Csorvás főutcáján
 • 18:45 Borlovagok felvonulása a Hérics Szállótól – Csongrádi Fúvószenekar
  Borlovag avatás – Művelődési Ház előtti színpad
 • 19:15 Zenekarok felvonulása
 • 20:15-21:30 a 40 éves Csorvási Fúvószenekar és a 20 éves Mazsorett csoport születésnapi koncertje
Programok 2012. június 24-én, vasárnap
 • 10:00-13:00 Bartók Béla Népzenei Verseny – Művelődési Ház előtti színpad
 • 10:00-12:00 Helyi termék piacra jutásának lehetőségei, konferencia – Hérics Szálló
 • 14:00-15:00 Néptánc és népi hangszer bemutató
 • 15:00-16:00 Táncház, népzene
 • 16:00-16:50 Divatbemutató – Hudák Mariann viseletkészítő által tervezett ruhákból
 • 17:00-18:30 Hagyományőrző előadás – zenekarok, énekesek
 • 19:00 Fesztiválzárás

csbt3_.hu Tavaszi közgyűlés - 2012. május 12. 14.00h
Értesítjük Tagtársainkat, hogy 2012. május 12-én (szombaton) 14 órára az Elnökség összehívja Társaságunk tavaszi közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne: Csorvási Gazdák Szövetkezet Irodaháza
Cím: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1.
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk.
A tervezett napirendi pontok:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Közhasznúsági jelentés
 • 3. Egyszerűsített mérleg ismertetése
 • 4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
 • 2. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen - azonos napirendi pontokkal 14.15 órára. E közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

csbt3_.hu Tájékoztató az 1 %-os adófelajánlásokról
Értesítjük Tagtársainkat, hogy Társaságunk az 1 %-os SZJA adófelajánlásokból 2008-ban 284 977 Ft, 2009-ben 377 409 Ft, 2010-ben 332457 Ft, 2011-ben 272723 Ft támogatásban részesült. A következő adóévben is lehetősége van személyi jövedelemadójának 1 % felajánlásáról dönteni. A Csorvásiak Baráti Társasága adószáma: 18382055-1-04

Gyászhír Gyászhír
Mély fájdalommal értesítjük Tagtársainkat, hogy 2012. január 6-án 85 éves korában, áldozópapságának 58. évében elhunyt Páter Szőke János a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti és lovagkeresztjével kitüntetett Szalézi szerzetes, szatmári és nagyváradi kanonok, kolozsmonostori apát, Csorvás díszpolgára, a Csorvásiak Baráti Társasága tagja.
Az elhunyt atya lelki üdvéért a budapesti Szent István Bazilikában 2012. január 21-én 10 órakor
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szentmisét mutat be.
Búcsúztatása, temetése:
Az elhunytat - végakaratának megfelelően - 2012. január 23-án 12.00-kor a csorvási Római Katolikus templomban kezdődő szentmise után 13.00-kor helyezik örök nyugalomra a Csorvás városi Köztemetőben.

Páter Szőke János szalézi szerzetes Mert meg vagyok győződve, hogy sem a halál, sem az élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
(Rómaiakhoz írt levél, 8:38-39)

csorvasiak.huA Baráti Társaság könyvkiadványa:
Szabó Istvánné: Én így emlékezem


Élet a csorvási Rudolf majorban az 1930-as években

A 2011-es őszi közgyűlésünkön jelentettük meg az 56 oldalas kiadványt, melyet Szilágyi Menyhért polgármester mutatott be könyvajánlójában. Szente Károly fényképe a közgyűlésen készült.
Dr. Papp János tagtársunk írásos könyvismertetője itt érhető el.

Szabó Istvánné Wenckheim Matild uradalma -1930

A CSGSZ által felújított kastélyt Baukó János csorvási kötődésű festőművész festette meg, melyet szintén bemutattunk a közgyűlésen.
Csorvás Wencheim Matild kastélya Baukó János

csbt3_.hu Ünnepi közgyűlés
Értesítjük Tagtársainkat, hogy 2011. október 15-én 11 órára az Elnökség összehívja Társaságunk ünnepi közgyűlését.
A közgyűlés helyszíne a csorvási Új Művelődési Ház
Cím: (5920 Csorvás, Petőfi S. u. 12.)
A közgyűlésre tisztelettel meghívjuk.
A tervezett napirendi pontok:

 • 1. Az Elnökség beszámolójának ismertetése - Előadó: Kelemen Mihály elnök
 • 2. Egyebek
Határozatképtelenség esetén az Elnökség újabb közgyűlést hív össze ugyanezen napon és helyen - azonos napirendi pontokkal 11 óra 15 percre. E közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlésünk után a hagyományainknak emgfelelően ebéddel látjuk vendágül tagjainkat és családtagjaikat.
Megjegyezzük, hogy kedvezményes szálláslehetőséget tudunk biztosítani a Hérics Szálló és Konferenciaközpontban. Érdeklődni a 06 30/372-97-05 telefonszámon Gyimesiné Hugyik Erzsébetnél lehet.

csbt3_.hu Emlékműavatás
Értesítjük Tagtársainkat, hogy Társaságunk, együttműködve a Helytörténeti Műzeummal, 2011. október 15-én 10 órakor emlékművet avat a Katolikus Ó Temetőnél, melyre szerettel meghívjuk.

csbt3_.hu További információk az 1 %-os adófelajánlásokról
Értesítjük Tagtársainkat, hogy Társaságunk az 1 %-os SZJA adófelajánlásokból 2008-ban 284 977 Ft, 2009-ben 377 409 Ft, 2010-ben 332457 Ft támogatásban részesült. A következő adóévben is lehetősége van személyi jövedelemadójának 1 % felajánlásáról dönteni. A Csorvásiak Baráti Társasága adószáma: 18382055-1-04

csorvasiak.huCsorvási búcsú
A hagyományos Teréz napi Csorvási búcsú 2011. október 16-án lesz.
További részletekért kattintson itt

Rövid archiv (!) információk, érdekességek:

csbt3_.hu A webmester (Szabó István) fényképe a 2016-os városi Gazdanapról

Csorvás 2016-os fogathajtás pillanatkép; fotó: Szabó István


A kép a fogathajtáson készült

Szente Károly fényképei a Baráti Társaság alakuló rendezvényén, 1998-ból

Csorvásiak jelmondata: szív, gondolat, tett Csorvásért; fotó: Szente Károly


Páter Szőke János szalézi szerzetes a Baráti Társaság közgyűlésén. A szerzetes Csorvás díszpolgára.
Páter Szőke János szalézi szerzetes a CSBT közgyűlésén; fotó: Szente Károly
A képek a TSZ irodába (ma CSGSZ) készültek


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!